Browsing Tag

پیشبینی زمان وقوع زلزله

فیبر نوری و استفاده از آن برای پیش‌بینی زلزله

یکی از اتفاقاتی که همواره ذهن بشر را درگیر خود کرده و راه‌حل مطمئنی برای پیش‌بینی آن کشف نشده است، زلزله می‌باشد. زلزله در بسیاری از نقاط دنیا موجب خسارات فراوانی شده که اگر امکان پیش‌بینی آن وجود داشت، شاید امکان حفظ جان افراد به شکل بهتری…