Browsing Tag

برنامه your uninstaller

حذف نرم افزار های نصب شده با برنامه your uninstaller

حذف نرم افزار های نصب شده با برنامه your uninstaller موضوع این بخش از مجله اخبار کامپیوتر است. گاهی وقتها ویندوز ما نرم افزارهای زیادی دارد که موجب تداخل برنامه ها و هنگ ویندوز شده است. در این موارد باید نرم افزارهای غیر ضروری را حذف کنیم.…