Browsing Tag

برنامه مدیریت مخاطبین در اندروید

برنامه مدیریت مخاطبین در اندروید Simpler

برنامه مدیریت مخاطبین در اندروید یا نرم افزار Simpler Contacts & Dialer یکی از نرم افزارهای مهم در اندروید است که به درد اکثر ماها میخورد. اگر کنجکاوید که بدانید این نرم افزار برای چیست پیشنهاد میکنیم ادامه این مطلب را در مجله…