Browsing Tag

برنامه ثبت اطلاعات مشتریان

نرم افزار مدیریت مشتریان ارزان عارف رایانه

نرم افزار دفترچه تلفن رایگان شرکت نرم افزاری عارف رایانه یک نرم افزار مدیریت مشتریان ارزان است با کمک این نرم افزار مدیریت مشتریان رایگان میتوانید شماره تماس ها و تمامی اطلاعات مربوط مشتریان یا اشخاص مورد نظر را روی رایانه به ساده ترین…