Browsing Tag

این بار گوگل تشخیص می‌دهد که سایت شما هک شده!

آیا گوگل می گوید سایت شما هک شده!

گوگل می‎گوید سایت‎تان هک شده شرکت گوگل اطلاعات زیادی درباره نحوه تشخیص سایت‎های هک شده ارائه نکرده است و به همین دلیل بسیاری از کارشناسان نگران آن هستند که روش شناسایی گوگل، چندان دقیق و موشکافانه نبوده و حتی احتمال خطا هم در آن وجود دارد.…