Browsing Tag

انواع هارد اکسترنال

انواع هارد اکسترنال و محبوبترین آنها

نگهداری از اطلاعات جدای از خود کامپیوتر اصل مهمی برای کاربران کامپیوتری است . فرض کنید ناگهان اتفاقی برای کیس شما بیفتد و همه اطلاعات ان بپرد . چرا به جای عصبانی شدن و صرف هزینه و زمان برای ریکاوری ( اگر برگردد) به فکر save کردن اطلاعات در…