Browsing Tag

اعلام موجودی بانک ملی

آموزش اعلام موجودی بانک ملی از طریق بام

 برخی از شما هنوز نمیدانید که اعلام موجودی بانک ملی از ابتدای تیرماه ۹۵ دیگر به روش قدیمی ( مشاهده اینترنت موجودی حساب‌های بانک ملی ایران ) انجام نمی پذیرد . بنابراین باید مشتریان بانک ملی برای مشاهده آنلاین مانده حساب‌های خود از روش…