Browsing Tag

Science Popular Science Future of Play

علم به زبان ساده Science Popular Science Future of Play

کلیپ کوتاه از علم به زبان ساده Science Popular Science Future of Play در عرض پنج سال آینده، رویاهایی درباره پرواز و دریا تبدیل به تفریحاتی روزمره می شوند. با پوشیدن مایویی بیومیمتیک به سرعت و راحتی یک دلفین شنا کنید. بدون چتر نجات از…