Browsing Tag

کمپانی LG

شرکت LG و بررسی شکست اخیر آن

با توسعه یافتن تکنولوژی؛ مطابق با نیاز هر جامعه، شرکت‌های متعددی از نقاط مختلف جهان سعی در طراحی و تولید و حتی ارائه ایده‌های مفید برای طراحی و ساخت ابزارهایی دارند که بتواند تا زندگی انسان‌ها را راحت‌تر نماید. قصد داریم تا خبر جدید از…