Browsing Tag

کلیدهای میانبر در جیمیل

معرفی کلیدهای میانبر در جیمیل gmail

جیمیل برای ارسال پیام استفاده می شود . باید بدانید که جیمیل هم دارای کلید‌های میانبر کاربردی است . کلیدهای میانبر در جیمیل سبب افزایش سرعت و همچنین آسودگی کار شما با برنامه‌ها می شود. کلیدهای میانبر در جیمیل (Shortcuts) کمک کننده بهع …