Browsing Tag

سایت هایی با دانلود ناخواسته

گوگل به کاربران در مورد بازدید از سایت هایی با دانلود ناخواسته هشدار می دهد

هشدار گوگل به کاربران در مورد بازدید از سایت هایی با دانلود ناخواسته گوگل در اطلاعیه جدید خود اعلام کرد که هشدار دادن به کاربران، قبل از اینکه با پیام ناخواسته دانلود نرم افزار از سایت ها روبرو شوند، را شروع کرده است.