Browsing Tag

حذف پوشه های اضافی

حذف فولدرهای خالی و پوشه های اضافی

برخی از افراد نسبت به کامپیوتر وسواس دارند که البته این وسواس به اندازه خوب است. مثلا باید جای هر پوشه در درایو یا پوشه مربوط به خود باشد. پوشه اضافی در سیستم نباشد و خلاصه همه چیز مرتب و منظم باشد. گاهی ما با عجله فولدرهایی میسازیم که…