Browsing Tag

اعلام موجودی

آموزش اعلام موجودی بانک ملی از طریق بام

 برخی از شما هنوز نمیدانید که اعلام موجودی بانک ملی از ابتدای تیرماه ۹۵ دیگر به روش قدیمی ( مشاهده اینترنت موجودی حساب‌های بانک ملی ایران ) انجام نمی پذیرد . بنابراین باید مشتریان بانک ملی برای مشاهده آنلاین مانده حساب‌های خود از روش…