Browsing Tag

آموزش شبکه کردن دو کامپیوتر

اتصال دو کامپیوتر با کابل شبکه ۴ مرحله

گاهی نیاز داریم دو یا چند کامپیوتر را به هم متصل یا در اصطلاح شبکه کنیم . یکی از این روشها استفاده از کابل است . به گزارش مجله اخبار کامپیوتر با کابل کراس(crossover) فقط میتوانید به انتقال اطلاعات بپردازید اما کابل استرایت(straight) چندین…